© 2015, Miroslav Jakuš

Miroslav Jakuš

Bydliště: Liberec Telefon: +420 775 766 117 E-mail: mirek@jakus.cz Zaměstnání: INISOFT s.r.o. Liberec, ředitel firmy

  Profese

Mým   oborem   jsou   informační   technologie.   Po   odchodu   z   vysoké školy   jsem   pracoval   na   pozicích   obchodní   manažer,   vedoucí   úseku životního   prostředí,   samostatný   technik   přípravy   výroby      a   to   vždy krátkodobě   a   v   různých   oborech.   V   oboru   IT   jsem   začal   působit   v roce      2001   a   pracuji   v   něm   dodnes.   7,5   roku   jsem   působil   ve společnoti   HAIDA   s.r.o.    ( GORDIC )   jako   samostatný   programátor   - analytik   systémů   pro   státní   správu   a   samosprávu.   Následujících 7,5   let   jsem   strávil   ve   společnosti   ŠKODA   AUTO   a.s. ,   kde   jsem   se podílel   na   tvorbě   řídících   a   podpůrných   systémů   pro   realizaci   a rozvoj    prodeje    a    servisu    vozidel.    Vedl    jsem    zde    mezinárodní projekty    a    po    dvou    letech    jsem    se    dostal    do    řídící    pozice    pro rozvoj   a   integraci   systémů   dealerů   za   značku   ŠKODA   celosvětově. Dnes   řídím   společnost   INISOFT   s.r.o.    sídlící   v   Liberci,   ve   které   se zabýváme      tvorbou      a      dodávkou      specializovaných      systémů, převážně   pro   oblast   životního   prostředí,   a   to   pro   subjekty   státní správy, samosprávy, ale i pro právnické a fyzické osoby.

  Včelařství

Včelaření   se   věnuji   od   roku   1986.   Kromě   samotného   včelaření jsem   byl   5   let   jednatelem   ZO   ČSV   Doksy    a   jeden   rok   obchodním manažerem    Českého    svazu    včelařů .    Jsem    držitelem    certifikátu učitel   včelařství   a   býval   jsem   také   přednášejícím   odborníkem   ČSV, Dnes   s   manželkou   ze   záliby   chováme   4   včelstva,   ročně   získáváme až   200   kg   medu   a   dělámě   potěšení   spoustě   našich   přátel,   což   je také náš hlavní záměr.

  Horské kolo a tenis

Po    střelbě    ze    vzduchových    nebo    malorážných    zbraní,    fotbalu nebo   volejbalu   se   dnes   věnuji   zejména   horskému   kolu   a   tenisu,   u nichž   je   menší   riziko   zranění   a   tím   vyřazení   z   aktivního   sportování. Oba   sporty   jsou   báječné   a   doplňují   se,   udržují   mě   v   kondici   a dopřávají   mi   tolik   potřebné   vyplavování   endorfinu.   Občas   se   také s   manželkou   proběhneme   nebo   si   zahraji   malou   kopanou,   ale musím přiznat, že je to spíše sporadicky.  

  Motocykl

Každý   rok   si   s   kamarády   zajedeme   do   Alp   nebo   do   jiného   koutu Evropy.   Jde   většinou   o   týdenní   pánskou   jízdu,   která   mi   dopřává malé   osvobození   od   uniformity   a   běžného   řádu.   Miluji   tyto   týdny. Vlastním báječný a spolehlivý motocykl Yamaha FZ6-N .
Více Více Více Více Více Více

Expedice Foměnka

Každý      rok      pořádáme      s      manželkou vícedenní      výlety      pro      menší      i      větší skupinky    přátel.    Je    báječné    udržovat    a utužovat   s   nimi   vztahy   tímto   způsobem. Nejoblíbenější   destinací   jsou   přitom   námi tolik milované Krkonoše.
Více Více Více Více
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem 2014

Miroslav Jakuš

Bydliště: Liberec Telefon: +420 775 766 117 E-mail: mirek@jakus.cz Zaměstnání: INISOFT s.r.o. Liberec, ředitel firmy

  Profese

Mým   oborem   jsou   informační   technologie.   Po   odchodu   z vysoké     školy     jsem     pracoval     na     pozicích     obchodní manažer,   vedoucí   úseku   životního   prostředí,   samostatný technik   přípravy   výroby      a   to   vždy   krátkodobě   a   v   různých oborech.   V   oboru   IT   jsem   začal   působit   v   roce      2001   a pracuji     v     něm     dodnes.     7,5     roku     jsem     působil     ve společnoti     HAIDA     s.r.o.      ( GORDIC )     jako     samostatný programátor    -    analytik    systémů    pro    státní    správu    a samosprávu.     Následujících     7,5     let     jsem     strávil     ve společnosti    ŠKODA    AUTO    a.s. ,    kde    jsem    se    podílel    na tvorbě    řídících    a    podpůrných    systémů    pro    realizaci    a rozvoj     prodeje     a     servisu     vozidel.     Vedl     jsem     zde mezinárodní   projekty   a   po   dvou   letech   jsem   se   dostal   do řídící   pozice   pro   rozvoj   a   integraci   systémů   dealerů   za značku     ŠKODA     celosvětově.     Dnes     řídím     společnost INISOFT    s.r.o.     sídlící    v    Liberci,    ve    které    se    zabýváme tvorbou   a   dodávkou   specializovaných   systémů,   převážně pro   oblast   životního   prostředí,   a   to   pro   subjekty   státní správy, samosprávy, ale i pro právnické a fyzické osoby.

  Včelařství

Včelaření    se    věnuji    od    roku    1986.    Kromě    samotného včelaření   jsem   byl   5   let   jednatelem   ZO   ČSV   Doksy    a   jeden rok   obchodním   manažerem   Českého   svazu   včelařů .   Jsem držitelem    certifikátu    učitel    včelařství    a    býval    jsem    také přednášejícím    odborníkem    ČSV,    Dnes    s    manželkou    ze záliby    chováme    4    včelstva,    ročně    získáváme    až    200    kg medu   a   dělámě   potěšení   spoustě   našich   přátel,   což   je také náš hlavní záměr.

  Horské kolo a tenis

Po    střelbě    ze    vzduchových    nebo    malorážných    zbraní, fotbalu   nebo   volejbalu   se   dnes   věnuji   zejména   horskému kolu    a    tenisu,    u    nichž    je    menší    riziko    zranění    a    tím vyřazení   z   aktivního   sportování.   Oba   sporty   jsou   báječné a   doplňují   se,   udržují   mě   v   kondici   a   dopřávají   mi   tolik potřebné     vyplavování     endorfinu.     Občas     se     také     s manželkou   proběhneme   nebo   si   zahraji   malou   kopanou, ale musím přiznat, že je to spíše sporadicky.  

  Motocykl

Každý   rok   si   s   kamarády   zajedeme   do   Alp   nebo   do   jiného koutu   Evropy.   Jde   většinou   o   týdenní   pánskou   jízdu,   která mi   dopřává   malé   osvobození   od   uniformity   a   běžného řádu.    Miluji    tyto    týdny.    Vlastním    báječný    a    spolehlivý motocykl Yamaha FZ6-N .
Více Více Více Více Více Více

Expedice Foměnka

Každý      rok      pořádáme      s      manželkou vícedenní      výlety      pro      menší      i      větší skupinky    přátel.    Je    báječné    udržovat    a utužovat   s   nimi   vztahy   tímto   způsobem. Nejoblíbenější   destinací   jsou   přitom   námi tolik milované Krkonoše.
Více Více
© 2015, Miroslav Jakuš

Miroslav Jakuš

Bydliště: Liberec Telefon: +420 775 766 117 E-mail: mirek@jakus.cz Zaměstnání: INISOFT s.r.o. Liberec, ředitel firmy

  Profese

Mým     oborem     jsou     informační     technologie.     Po odchodu   z   vysoké   školy   jsem   pracoval   na   pozicích obchodní      manažer,      vedoucí      úseku      životního prostředí,   samostatný   technik   přípravy   výroby      a   to vždy   krátkodobě   a   v   různých   oborech.   V   oboru   IT jsem    začal    působit    v    roce        2001    a    pracuji    v    něm dodnes.   7,5   roku   jsem   působil   ve   společnoti   HAIDA s.r.o.      ( GORDIC )     jako     samostatný     programátor     - analytik   systémů   pro   státní   správu   a   samosprávu. Následujících    7,5    let    jsem    strávil    ve    společnosti ŠKODA    AUTO    a.s. ,    kde    jsem    se    podílel    na    tvorbě řídících   a   podpůrných   systémů   pro   realizaci   a   rozvoj prodeje      a      servisu      vozidel.      Vedl      jsem      zde mezinárodní    projekty    a    po    dvou    letech    jsem    se dostal   do   řídící   pozice   pro   rozvoj   a   integraci   systémů dealerů   za   značku   ŠKODA   celosvětově.   Dnes   řídím společnost   INISOFT   s.r.o.    sídlící   v   Liberci,   ve   které   se zabýváme     tvorbou     a     dodávkou     specializovaných systémů,   převážně   pro   oblast   životního   prostředí,   a to   pro   subjekty   státní   správy,   samosprávy,   ale   i   pro právnické a fyzické osoby.

  Včelařství

Včelaření   se   věnuji   od   roku   1986.   Kromě   samotného včelaření   jsem   byl   5   let   jednatelem   ZO   ČSV   Doksy    a jeden    rok    obchodním    manažerem    Českého    svazu včelařů .   Jsem   držitelem   certifikátu   učitel   včelařství   a býval    jsem    také    přednášejícím    odborníkem    ČSV, Dnes    s    manželkou    ze    záliby    chováme    4    včelstva, ročně   získáváme   až   200   kg   medu   a   dělámě   potěšení spoustě našich přátel, což je také náš hlavní záměr.

  Horské kolo a tenis

Po   střelbě   ze   vzduchových   nebo   malorážných   zbraní, fotbalu    nebo    volejbalu    se    dnes    věnuji    zejména horskému    kolu    a    tenisu,    u    nichž    je    menší    riziko zranění   a   tím   vyřazení   z   aktivního   sportování.   Oba sporty    jsou    báječné    a    doplňují    se,    udržují    mě    v kondici    a    dopřávají    mi    tolik    potřebné    vyplavování endorfinu.   Občas   se   také   s   manželkou   proběhneme nebo   si   zahraji   malou   kopanou,   ale   musím   přiznat, že je to spíše sporadicky.  

  Motocykl

Každý   rok   si   s   kamarády   zajedeme   do   Alp   nebo   do jiného   koutu   Evropy.   Jde   většinou   o   týdenní   pánskou jízdu,     která     mi     dopřává     malé     osvobození     od uniformity     a     běžného     řádu.     Miluji     tyto     týdny. Vlastním   báječný   a   spolehlivý   motocykl   Yamaha   FZ6- N .
Více Více Více Více Více Více

Expedice Foměnka

Každý     rok     pořádáme     s     manželkou     vícedenní výlety   pro   menší   i   větší   skupinky   přátel.   Je   báječné udržovat      a      utužovat      s      nimi      vztahy      tímto způsobem.    Nejoblíbenější    destinací    jsou    přitom námi tolik milované Krkonoše.
Více Více Více Více